Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μαλαισιανή Ιατρική

Ημερομηνία:  9-10-11 Σεπτεμβρίου (1 ημέρα θεωρία και 2 ημέρες πρακτική)

Ωρα: 10:00 – 18:00

Εισηγήτρια: Dianna Ruas

Κοινό: Αυτό το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες, θεραπευτές, αρωματοθεραπευτές, μαίες, φυσικοπαθητικούς, αισθητικούς, ιδιοκτήτες spa, καθώς και σε μη επαγγελματίες,

οι οποίοι αναζητούν μια ισορροπημένη καθημερινότητα και ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού τους.

Κόστος: 380Ε

Τοποθεσία:  Η θεωρία θα διδαχθεί στο Apollonios School (στα Πατήσια) και η πρακτική θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Vitascan (Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό της Νερατζιώτισσας)

Γλώσσα:    English (θα υπάρχει μετάφραση)

Περιγραφή

Η Μαλαισιανή Iατρική βασίζεται στις αρχές του Ramuan, όρος που αναφέρεται στην ολιστική προσέγγιση της υγείας σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Ινδονησίας, της Κίνας και της Ινδίας. Το Ramuan αναφέρεται στη συλλογή και μίξη των φαρμακευτικών φυτών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην μαγειρική, την παρασκευή και χρήση απλών φαρμάκων που προέρχονται από βότανα και εκφράζουν την ολιστική φιλοσοφία εξισορρόπησης της ζωής. Στη Μαλαισιανή είναι σημαντική η μάλαξη. Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούνται ζεστές πέτρες (Hot stones) και άλλες μέθοδοι που θα δούμε στο σεμινάριο.

Το σεμινάριο αυτό χωρίζεται σε 3 μέρη. Στο πρώτο, θεωρητικό μέρος, θα μιλήσουμε για τις αρχές του Ramuan, θα αναλύσουμε τις ιδιότητες κάποιων βοτάνων και θα μάθουμε συνταγές των γηγενών της περιοχής της Μαλαισίας.

Στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι πρακτικό, θα μιλήσουμε για τη γυναίκα και τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής της. Θα σας μάθουμε, μέσα από ειδικές μαλάξεις, πώς να την ανακουφίσετε (περίοδος εγκυμοσύνης, κατά τον τοκετό, μετά την εγκυμοσύνη).

Στο τρίτο μέρος θα μιλήσουμε για την προ εμμηνόπαυση και τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης. Θα σας δείξουμε τρόπους να βοηθήσουμε να μην υπάρχουν τα έντονα συμπτώματα που ταλαιπωρούν μια γυναίκα. Εκτός από τη γυναίκα θα δούμε και τα συμπτώματα που παρουσιάζουν και οι άντρες στην αντίστοιχη ηλικία.

PROGRAMMA

Α’ μέρος

09/09 – 10πμ-6μμ

Οι αρχές του Ramuan (στο οποίο βασίζεται όλη η Μαλαισιανή Ιατρική)

Β’ μέρος

10/09 – 10πμ-6μμ

Εγκυμοσύνη, γέννηση, μεταγεννητική φροντίδα

Πρακτική εξάσκηση

Γ’ μέρος

11/09 – 10πμ-6μμ

Χρυσοί κανόνες για τις γυναίκες μετά τα 50

και για όσες βρίσκονται σε στάδιο προ-εμμηνόπαυσης

Η υγεία των ανδρών σύμφωνα με τις παραδόσεις της Μαλαισίας

Πρακτική εξάσκηση

Title:  “Malaysian Medicine”

Date:  9-10-11 September (1 day of theory and 2 days of practice)

Time: 10:00 – 16:00

Ptofessor: Dianna Ruas

Target Audience:  

 

This seminar is for Professionals, therapists, naturopaths, pharmacists, aromatherapists, homeopaths, midwives, spa owners and for Non-Professionals who would like to have a different approach in balancing their everyday lives and helping strengthen their body’s defense.

Seminar Fee:  380Ε

Description:  This is a seminar on the Ramuan principles, through which you will discover the richness of the natural rain forest ingredients which combine the wisdom and practices of the indigenous people with Malay, Chinese and Indian health philosophies.   

Malaysia’s rainforests provide precious medicinal plants and natural resources. Ramuan refers to the deliberate and intelligent gathering and mixing of medicinal plants for use in the preparation of food and herbal remedies, in its purest essence, which reflect the conscious awareness to nurture a healthy, balanced and holistic attitude in life. This seminar is based on the secrets of health through nature.  You will discover the very best of indigenous and healers’ rituals and recipes, who believed inner and outer beauty to be interdependent.

Massage is important in Malaysian. Depending on the case, hot stones and other methods are used which we will see in the seminar. This tutorial is divided into 3 parts. In the first, theoretical part, we will talk about the principles of Ramuan, analyze the properties of some herbs and learn recipes of the natives of the Malaysian region. In the second part, which is practical, we will talk about the woman and the most important periods of her life. We will teach you, through special massages, how to relieve it (pregnancy period, during childbirth, after pregnancy). In the third part we will talk about pre-menopause and the duration of menopause. We will show you ways to help avoid the intense symptoms that plague a woman. In addition to the woman, we will also see the symptoms that men present at the corresponding age.

PROGRAM

1st Part

09/09 – from 10am to 6pm

The Principles of Ramuan

2nd Part

10/09 – from 10am to 6pm

Pregnancy, Birth and Post-Natal Care

Practical Training 

3rd Part

11/09 – from 10am to 6pm

Golden Rules for Mature Women & Pre-menopause

Men’s Health in the Malay Traditions

Practical Training