Βιοσυντονισμός

 
 
 
 
 

Vitascan - Κέντρο Ανάλυσης Υγείας, Εναλλακτικών & Συμπληρωματικών Θεραπειών - Μαρούσι

 
 
 
 
Βιοσυντονισμός, είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ του βιολογικού πεδίου ενός ζωντανού οργανισμού και συγκεκριμένων συχνοτήτων που αντιστοιχούν στο βιολογικό αυτό πεδίο. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι βιοσυντονισμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του όρου. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται:

- Αφ’ ενός για τη διάγνωση* της πιθανής αιτίας ανισορροπίας του οργανισμού, που βασίζεται στη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, θα λέγαμε ότι με τον βιοσυντονισμό βρίσκουμε τις ανισορροπίες στη βιολογική οντότητα ενός οργανισμού. Στη συνέχεια και με βάση τη διαφορική διάγνωση (διάγνωση που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία), υποδεικνύεται η πιο πιθανή αιτία ανισορροπίας (κατά τη συμβατική ιατρική: νόσος) του εξεταζόμενου οργανισμού.

- Αφ’ ετέρου, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία** καταστάσεων που σχετίζονται με μη ομαλά ηλεκτρομαγνητικά κύματα συμπεριλαμβανομένων του πόνου, πονοκεφάλους, ημικρανίες, θέματα κυκλοφορικού συστήματος, ασθένειες του δέρματος, πνευμόνων, εντέρου, ήπατος, παγκρέατος, σπλήνα, λεμφικού συστήματος, ανοσοποιητικού συστήματος, γεννητικού συστήματος, οστών, νεύρων, μυών κ.λπ.
 
 
 
Βιοσυντονισμός
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήσεις

 
Ο Βιοσυντονισμός κατά βάση προσδιορίζει επιβαρύνσεις σε ιστούς ή όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.
Επίσης, με τη στοχευόμενη παροχή ηλεκτρομαγνητικού σήματος, μέσα από τους μεσημβρινούς του ανθρώπινου σώματος, λαμβάνει και μετρά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από συγκεκριμένους ιστούς ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 

Εφαρμογές

 
Ο Βιοσυντονισμός εφαρμόζεται για την έγκαιρη διάγνωση αλλά και πρόληψη ασθενειών. Βοηθά στις εξής περιπτώσεις:

-Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των οργάνων
-Διατροφική Δυσανεξία
-Αλλεργίες
-Περιβαντολλογικές επιβαρύνσεις
-Επάρκεια θρεπτικών ουσιών
 Διαβάστε περισσότερα
 
 
 

Παρενέργειες

 
Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για παρενέργειες. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Βιοσυντονισμός είναι μια μη επεμβατική πρακτική, δεν αναμένεται να προκαλέσει βλάβες. Εξάλλου, πολλές σύγχρονες ιατρικής πρακτικής εξετάσεις που γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (ηλεκτροκαρδιογράφημα, ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
*Διαγιγνώσκω: προσδιορίζω σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις / συμπεραίνω
Λεξικό Ελληνικών Λέξεων και φράσεων, Κ.Ε.Χαλκιαδάκης, 2012, σελ 26, http://www.leksiko-ellinikon.gr

**Θεραπεύω (=ὑπηρετῶ, περιποιοῦμαι, φροντίζω). (Ἀπ’ το θεράπων = ὑπηρέτης, ἀκόλουθος. Συγγενικό με τό θρῆσκος. Γιά παράγωγα δές στό ρῆμα: θεραπεύω). Παράγωγα: θεραπεία (=ὑπηρεσία), θεράπαινα καί θεραπαινίς (=ὑπηρέτρια), θεράπευμα, θεραπευτέον, θεραπευτής, θεραπευτικός, θεραπευτός, ἀθεράπευτος, δυσθεράπευτος, εὐθεράπευτος. Ευάγγελος Μαντουλίδης, «Ετυμολογικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής», Εκδόσεις Μαντουλίδη, Μάϊος 2009, σελ 97