Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αγαπητοί επισκέπτες της ιστοσελίδας μας,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την ενημέρωση σας περί της επεξεργασίας από εμάς, των προσωπικών δεδομένων σας, καθότι είναι κάτι που σας αφορά αποκλειστικά.

Παρακαλούμε, να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη πολιτική, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

Θεωρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό συμμορφώνεται με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).
Δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η πολιτική αυτή ισχύει για τα προσωπικά Σας δεδομένα που συλλέγονται από το site www.vitascan.gr

Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα για τη σελίδα αυτή είναι Μενελάου 15, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλέφωνο / email-id: 210-6106060 / info@vitascan.gr

Σκοπός της παρούσας είναι:
Η ενημέρωση σας για:
Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε καθώς και για ποιο σκοπό.
Για το χρονικό διάστημα που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
Για το Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας
Για το Ποια είναι τα δικαιώματά σας και τους τρόπου με τους οποίους θα τα ασκήσετε.
Για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies
Για το Τι ισχύει σε περίπτωση που γίνει χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά και άλλες ουσιαστικές πληροφορίες.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Την 25η Μαΐου 2018, τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016).

Ο Κανονισμός αυτός έρχεται σε συνέχεια προηγουμένων νομοθετημάτων και έχει σκοπό να παρέχει προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, δηλαδή των δικών σας προσωπικών δεδομένων. Με βάση τον Κανονισμό, στο υποκείμενο των δεδομένων, δηλ. στο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, αναγνωρίζονται μια σειρά από δικαιώματα, με τα οποία ενισχύεται η προστασία του και πώς επιλέγει ο καθένας να διαθέτει τα προσωπικά του στοιχεία.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία:
Η ιστοσελίδα μας επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:
Ονοματεπώνυμο χρήστη, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Διεύθυνση ΙP & Cookies

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters
Η ιστοσελίδα μας δεν προσφέρει υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μας μέσω mail, προκειμένου να μπορείτε να ενημερώνεστε για χρήσιμα νέα.
Παρέχει όμως δυνατότητα επικοινωνίας και κατοχύρωσης ραντεβού.
Την επικοινωνία ή την κατοχύρωση ραντεβού μπορείτε να πραγματοποιήσετε, παρέχοντας προς εμάς τη ρητή συγκατάθεση σας για το σκοπό αυτό, δηλώνοντας μόνο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και το τηλέφωνό σας και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας.
Τη συγκατάθεση σας αυτή μπορείτε να ανακαλείτε οποτεδήποτε με mail στο info@vitascan.gr καθώς και για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορεί να χρειαστείτε.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας δεν περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα, cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστοτότοπο στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ.) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστοτόπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει σε αυτή (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, κ.λπ.).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση.
Εξαίρεση στην υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη «διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.
Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Απαραίτητα COOKIES

Τα απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, επιτρέπουν στο χρήστη να κάνει περιήγηση και να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν είναι δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.
Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας.
Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Cookies τρίτων

Στον ιστότοπό μας, δεν χρησιμοποιούμε πρόσθετα και συνδέσμους σε κοινωνικά μέσα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσει στις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση των cookies από τον ιστότοπό μας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε περίπτωση αμφιβολίας, ο καλύτερος τρόπος δράσης είναι γενικά η αποδοχή cookie, καθώς ενδέχεται να είναι απαραίτητο για τους ιστότοπους να σας παρέχουν τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή ή μπορεί να θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε στο μέλλον.

Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα της περιήγησή σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies και να μην επιτρέπει την αποδοχή τους σε καμία περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες ενδέχεται να μη λειτουργούν. Φυσικά, η μη επιλογή αυτής της ρύθμισης δεν ερμηνεύεται ως βούλησή σας για αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των cookies.
Μπορείτε ακόμα να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας διαγράφοντας το ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησής σας. Με αυτόν τον τρόπο θα διαγραφούν όλα τα cookies από όλους τους ιστοτόπους που επισκεφθήκατε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Να έχετε όμως υπόψη ότι ενδέχεται να χαθούν και ορισμένα αποθηκευμένα στοιχεία (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστοτόπου).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ:

https://www.dpa.gr/enimerwtiko/thematikes_enotites/electronikesepikoinwnies/cookies

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα εξής:

1. Αναγκαία Cookies

Τα αναγκαία ή απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού μας Τόπου και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Δικτυακού μας Τόπου.

Ονομασία…………………………Πάροχος………………………………..Διάρκεια ζωής………
AI_bufferΗ παρούσα ιστοσελίδαΠερίοδος σύνδεσης
AI_sentBufferΗ παρούσα ιστοσελίδαΠερίοδος σύνδεσης
ASP.NET_SessionIdΗ παρούσα ιστοσελίδαΠερίοδος σύνδεσης

2. Στατιστικά

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Δικτυακό μας Τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Ονομασία…..Πάροχος…………………………..Διάρκεια ζωής………
_gaΗ παρούσα ιστοσελίδα2 χρόνια
_gatΗ παρούσα ιστοσελίδα1 ημέρα
_gidΗ παρούσα ιστοσελίδα1 ημέρα
ai_userΗ παρούσα ιστοσελίδα1 χρόνο
collectgoogle-analytics.comΠερίοδος σύνδεσης

3. Εμπορικής Προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά.

Ονομασία……Πάροχος………………………..Διάρκεια ζωής……….
ai_sessionΗ παρούσα ιστοσελίδα1 ημέρα
NIDgoogle.com6 μήνες
r/collectdoubleclick.netΠερίοδος σύνδεσης

4. Αταξινόμητα

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

Ονομασία…………………….Πάροχος……………………………..Διάρκεια ζωής………
AITR_OnErrorΗ παρούσα ιστοσελίδαΠερίοδος σύνδεσης
cam-cookie-policyΗ παρούσα ιστοσελίδα6 μήνες
cses-idΗ παρούσα ιστοσελίδαΠερίοδος σύνδεσης
msglnΗ παρούσα ιστοσελίδα1 χρόνο
subscriberidΗ παρούσα ιστοσελίδα1 χρόνο

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Για να είναι νόμιμη η χρήση των δεδομένων σας, θα πρέπει να υπάρχει κάποια νομική βάση. Σε κάθε περίπτωση που κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αυτό γίνεται μόνο εφόσον συντρέχει κάποιος από τους νόμιμους αυτούς λόγους που είναι συγκεκριμένα:

Έννομο συμφέρον

Το έννομο συμφέρον μας να απαντάμε σε ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, για δική σας ενημέρωση, παρέχοντας διευκρινήσεις στα ερωτήματά σας.

Σύμβαση

Προκειμένου να δημιουργηθεί σχέση συμβατική μεταξύ ημών και υμών.


Νομική υποχρέωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά σας δεδομένα επειδή μας υποχρεώνει ο ίδιος ο νόμος. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μας δώσετε το ΑΦΜ σας εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι εκ του νόμου.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η μη παροχή των αναγκαίων στοιχείων θα μας εμποδίσει να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.


Συγκατάθεση

Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας εκτός των παραπάνω πεδίων, θα πρέπει να έχουμε λάβει προηγουμένως την σαφή, ελεύθερη και συγκεκριμένη συγκατάθεση σας.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Έχετε δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας, όπου αυτή έχει δοθεί. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που παρείχατε, μπορείτε να στείλετε mail στο info@vitascan.gr.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε έχει μόνο η ιατρός και οι υπάλληλοί της που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας και δεσμεύονται από απόρρητο και εμπιστευρικότητα εγγράφως.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά, στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.
Σε περίπτωση δεν που δεν ολοκληρωθεί κάποια σύμβαση, τότε τα δεδομένα καταστρέφονται ασφαλώς.
Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies, αυτά θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας έως να τα διαγράψετε ή έως ότου λήξει η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής τους και συγκεκριμένα 7 ημέρες.

Δικαιώματα των προσώπων:

Συνοπτικά, τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων είναι τα εξής:
Δικαίωμα ενημέρωσης
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα
Δικαίωμα διόρθωσης
Δικαίωμα στη λήθη
Δικαίωμα στη φορητότητα
Δικαίωμα εναντίωσης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, με έγγραφο αίτημά σας και συγκεκριμένη διαδικασία, να ασκήσετε ΔΩΡΕΑΝ τα ανωτέρω δικαιώματα .

Πολιτική απορρήτου για ανηλίκους:

Χρήση της ιστοσελίδας μας μπορούν να πραγματοποιούν μόνο ενήλικες. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η καταχώριση στοιχείων από ανήλικο, αυτά τα στοιχεία θα διαγράφονται αμελλητί.

Πνευματικά Δικαιώματα – Όροι χρήσης:

Απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή σε άρθρα και δημοσιεύσεις που ανήκουν στον ιδιοκτήτη της παρούσας σελίδας, χωρίς προηγούμενη άδεια από τον ιδιοκτήτη της σελίδας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Για τη ΔΩΡΕΑΝ άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή αν υπάρχουν απορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ταχυδρομικά με επιστολή στην ως άνω διεύθυνσή μας ή στο ως άνω e-mail-id μας που θα βρείτε στην αρχή της παρούσας ενημέρωσης.
Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του/των παιδιού/ιών σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Με εκτίμηση,