Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τιμές συνεδριών

Τι είναι η μέθοδος ThetaHealing®;

Η μέθοδος ThetaHealing® είναι μια ενεργειακή μέθοδος θεραπείας όπου άμεσα μπορούμε να απελευθερώσουμε όλα τα εμπόδια που μας δυσκολεύουν για να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε. Μπορούμε να μετασχηματίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά όλα εκείνα τα αρνητικά προγράμματα και πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τους στόχους μας και βοηθάει να υλοποιήσουμε μια καλύτερη ζωή έτσι όπως την επιθυμούμε.

Το όνομα της τεχνικής ThetaHealing® προέρχεται από τη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων Θήτα και σ’ αυτή την συχνότητα βρίσκεται ο εγκέφαλος μας όταν είμαστε στην κατάσταση διαλογισμού, αμέσως πριν τον ύπνο και αμέσως αφότου ξυπνήσουμε.

Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, κατά 90%, βασίζεται σε σκέψεις και πεποιθήσεις που βρίσκονται στο υποσυνείδητο και μόνο 10% στο συνειδητό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία το υποσυνείδητο είναι αυτό που ορίζει την πραγματικότητα μας.

Τώρα με τη μέθοδο ThetaHealing® έχουμε πρόσβαση στο υποσυνείδητο, ώστε ν’ αλλάξουμε τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα που δεν μας εξυπηρετούν. Η κατάσταση Θήτα επιτρέπει στο συνειδητό μας νου να συνδέεται με το υποσυνείδητο.

Πού βοηθάει η μέθοδος ThetaHealing®;

Η μέθοδοςThetaHealing®εφαρμόζεται για:
Συναισθηματικά θέματα, θέματα αυτογνωσίας, φόβο, ενοχές, υγεία, κρίσεις πανικού, άγχος, παχυσαρκία, αυτοεκτίμηση, οικονομικά προβλήματα.

  • Να απελευθερώσουμε τα κύτταρά μας από τραυματικές εμπειρίες.
  • Να υλοποιήσουμε στόχους.
  • Να απελευθερώσουμε αρνητικά συναισθήματα π.χ. ενοχές, θυμό.
  • Να προσελκύσουμε έναν ταιριαστό σύντροφο.

Η μέθοδος ThetaHealing® δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ή την φαρμακευτική θεραπεία, αλλά μπορεί να συνεργαστεί άριστα μ’ αυτή. Εφαρμόζεται σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Τιμές συνεδριών

Τι είναι η μέθοδος ThetaHealing®;

Η μέθοδος ThetaHealing® είναι μια ενεργειακή μέθοδος θεραπείας όπου άμεσα μπορούμε να απελευθερώσουμε όλα τα εμπόδια που μας δυσκολεύουν για να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε. Μπορούμε να μετασχηματίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά όλα εκείνα τα αρνητικά προγράμματα και πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τους στόχους μας και βοηθάει να υλοποιήσουμε μια καλύτερη ζωή έτσι όπως την επιθυμούμε.

Το όνομα της τεχνικής ThetaHealing® προέρχεται από τη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων Θήτα και σ’ αυτή την συχνότητα βρίσκεται ο εγκέφαλος μας όταν είμαστε στην κατάσταση διαλογισμού, αμέσως πριν τον ύπνο και αμέσως αφότου ξυπνήσουμε.

Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας, κατά 90%, βασίζεται σε σκέψεις και πεποιθήσεις που βρίσκονται στο υποσυνείδητο και μόνο 10% στο συνειδητό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι στην ουσία το υποσυνείδητο είναι αυτό που ορίζει την πραγματικότητα μας.

Τώρα με τη μέθοδο ThetaHealing® έχουμε πρόσβαση στο υποσυνείδητο, ώστε ν’ αλλάξουμε τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματα που δεν μας εξυπηρετούν. Η κατάσταση Θήτα επιτρέπει στο συνειδητό μας νου να συνδέεται με το υποσυνείδητο.

Πού βοηθάει η μέθοδος ThetaHealing®;

Η μέθοδοςThetaHealing®εφαρμόζεται για:
Συναισθηματικά θέματα, θέματα αυτογνωσίας, φόβο, ενοχές, υγεία, κρίσεις πανικού, άγχος, παχυσαρκία, αυτοεκτίμηση, οικονομικά προβλήματα.

  • Να απελευθερώσουμε τα κύτταρά μας από τραυματικές εμπειρίες.
  • Να υλοποιήσουμε στόχους.
  • Να απελευθερώσουμε αρνητικά συναισθήματα π.χ. ενοχές, θυμό.
  • Να προσελκύσουμε έναν ταιριαστό σύντροφο.

Η μέθοδος ThetaHealing® δεν αντικαθιστά την ιατρική διάγνωση ή την φαρμακευτική θεραπεία, αλλά μπορεί να συνεργαστεί άριστα μ’ αυτή. Εφαρμόζεται σε όλους, ανεξαρτήτου ηλικίας.