Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τιμές συνεδριών

Ολιστική διάγνωση και θεραπευτική μέθοδος –
Συντονισμός και εξισορρόπηση σωματικών και πνευματικών συχνοτήτων

Βιοσυντονισμός, είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ του βιολογικού πεδίου ενός ζωντανού οργανισμού και συγκεκριμένων συχνοτήτων που αντιστοιχούν στο βιολογικό αυτό πεδίο. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι βιοσυντονισμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του όρου. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται:

 • Αφ’ ενός για τη διάγνωση* της πιθανής αιτίας ανισορροπίας του οργανισμού, που βασίζεται στη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, θα λέγαμε ότι με τον βιοσυντονισμό βρίσκουμε τις ανισορροπίες στη βιολογική οντότητα ενός οργανισμού. Στη συνέχεια και με βάση τη διαφορική διάγνωση (διάγνωση που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία), υποδεικνύεται η πιο πιθανή αιτία ανισορροπίας (κατά τη συμβατική ιατρική: νόσος) του εξεταζόμενου οργανισμού.
 • Αφ’ ετέρου, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία** καταστάσεων που σχετίζονται με μη ομαλά ηλεκτρομαγνητικά κύματα συμπεριλαμβανομένων του πόνου, πονοκεφάλους, ημικρανίες, θέματα κυκλοφορικού συστήματος, ασθένειες του δέρματος, πνευμόνων, εντέρου, ήπατος, παγκρέατος, σπλήνα, λεμφικού συστήματος, ανοσοποιητικού συστήματος, γεννητικού συστήματος, οστών, νεύρων, μυών κ.λπ.
Χρήσεις

Ο Βιοσυντονισμός κατηγοριοποιείται  σε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ και ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ. Γίνεται μέσω εξειδικευμένων συσκευών με όλες τις πιστοποιήσεις CE και ISO 9001, αλλά και Ιατρικής κλάσης ΙΙa (κατηγοριοποίηση ιατρικής συσκευής: Article 103 of Regulation (EU) 2017/745 by the Medical Device Coordination Group).

Η λειτουργία των συσκευών αυτών, κατά βάση προσδιορίζει ή / και επαναφέρει επιβαρύνσεις σε ιστούς ή όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μόνο την επισήμανση διαταραχών ομοιόστασης με το «Full Check Up» που παρέχεται από την εταιρεία μας, ή ακόμα να προσθέσει και την θεραπευτική δυναμική του Βιοσυντονισμού σε προβλήματα που τυχόν επισημανθούν.

Διάγνωση

Με τη στοχευόμενη παροχή ηλεκτρομαγνητικού σήματος, μέσα από τους μεσημβρινούς του ανθρώπινου σώματος, λαμβάνει και μετρά τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που εκπέμπονται από συγκεκριμένους ιστούς και όργανα ενός ανθρώπου. Η συσκευή προσδιορίζει τα «ανώμαλα» σήματα, τα οποία πολλές φορές συνδέονται με μια νόσο.

Θεραπεία

Εάν επιλεχθεί από τον πελάτη, η συσκευή, πάντα μέσω Βιοσυντονισμού, μπορεί να κανονικοποιήσει αυτά τα «ανώμαλα» σήματα. Τα διορθωμένα αυτά σήματα αποστέλλονται πίσω στον οργανισμό για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Δεν υπάρχουν ακόμη επιστημονικές μελέτες ότι ο Βιοσυντονισμός είναι ένας ακριβής δείκτης ιατρικών συνθηκών ή ασθενειών ή ότι μπορεί να παρέχει μια αποτελεσματική θεραπεία για οποιαδήποτε κατάσταση. Εντούτοις, ο Βιοσυντονισμός μπορεί να αποτελέσει μία συμπληρωματική μέθοδο διάγνωσης ή / και θεραπείας, τόσο στις εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές, όσο και στην δυτική ιατρική.

Εφαρμογές

Ο Βιοσυντονισμός εφαρμόζεται για τον έγκαιρο εντοπισμό αλλά και πρόληψη δυσκρασίας του οργανισμού.
Έχει θεαματικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπως:

 • Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των οργάνων
 • Πρόγνωση δυσαρμονιών της ομοιόστασης του οργανισμού
 • Διατροφική Δυσανεξία
 • Αλλεργίες
 • Περιβαντολλογικές επιβαρύνσεις
 • Επάρκεια θρεπτικών ουσιών
 • Ομοιοπαθητικά σκευάσματα
 • Ανίχνευση βιταμινών
 • Ανίχνευση ιχνοστοιχείων και μετάλλων
 • Ανίχνευση ορμονών
 • Ανίχνευση ενζύμων
 • Ανίχνευση βακτηρίων, παρασίτων & μυκήτων κ.λπ.
Παρενέργειες

Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για παρενέργειες. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Βιοσυντονισμός είναι μια μη επεμβατική πρακτική, δεν αναμένεται να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη. Πρέπει να τονιστεί ότι στα 30 και πλέον χρόνια που χρησιμοποιείται παγκοσμίως, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές επιβαρύνσεις ή επιπλοκές σε ανθρώπους. Εξάλλου, πολλές σύγχρονες ιατρικής πρακτικής εξετάσεις που γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (δηλαδή με παροχή ηλεκτρομαγνητικού σήματος διαδερμικά, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτροεγγεφαλογράφημα κ.λπ.), δεν έχουν κατηγορηθεί για παρενέργειες.
Εγκυμοσύνη και θηλασμός: Δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τη χρήση του Βιοσυντονισμού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, οπότε συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση Βιοσυντονισμού από εγκύους. Αποφυγή της χρήσης Βιοσυντονισμού προτείνεται επίσης και σε ανθρώπους με προβλήματα του εγκεφάλου όπως επιληψία και Parkinson’s.

*Διαγιγνώσκω: προσδιορίζω σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις / συμπεραίνω
Λεξικό Ελληνικών Λέξεων και φράσεων, Κ.Ε.Χαλκιαδάκης, 2012, σελ 26, http://www.leksiko-ellinikon.gr

**Θεραπεύω (=ὑπηρετῶ, περιποιοῦμαι, φροντίζω). (Ἀπ’ το θεράπων = ὑπηρέτης, ἀκόλουθος. Συγγενικό με τό θρῆσκος. Γιά παράγωγα δές στό ρῆμα: θεραπεύω). Παράγωγα: θεραπεία (=ὑπηρεσία), θεράπαινα καί θεραπαινίς (=ὑπηρέτρια), θεράπευμα, θεραπευτέον, θεραπευτής, θεραπευτικός, θεραπευτός, ἀθεράπευτος, δυσθεράπευτος, εὐθεράπευτος. Ευάγγελος Μαντουλίδης, «Ετυμολογικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής», Εκδόσεις Μαντουλίδη, Μάϊος 2009, σελ 97

Τιμές συνεδριών

Ολιστική διάγνωση και θεραπευτική μέθοδος –
Συντονισμός και εξισορρόπηση σωματικών και πνευματικών συχνοτήτων

Βιοσυντονισμός, είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αλληλεπίδραση μεταξύ του βιολογικού πεδίου ενός ζωντανού οργανισμού και συγκεκριμένων συχνοτήτων που αντιστοιχούν στο βιολογικό αυτό πεδίο. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι βιοσυντονισμού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του όρου. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται:

 • Αφ’ ενός για τη διάγνωση* της πιθανής αιτίας ανισορροπίας του οργανισμού, που βασίζεται στη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, θα λέγαμε ότι με τον βιοσυντονισμό βρίσκουμε τις ανισορροπίες στη βιολογική οντότητα ενός οργανισμού. Στη συνέχεια και με βάση τη διαφορική διάγνωση (διάγνωση που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία), υποδεικνύεται η πιο πιθανή αιτία ανισορροπίας (κατά τη συμβατική ιατρική: νόσος) του εξεταζόμενου οργανισμού.
 • Αφ’ ετέρου, μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία** καταστάσεων που σχετίζονται με μη ομαλά ηλεκτρομαγνητικά κύματα συμπεριλαμβανομένων του πόνου, πονοκεφάλους, ημικρανίες, θέματα κυκλοφορικού συστήματος, ασθένειες του δέρματος, πνευμόνων, εντέρου, ήπατος, παγκρέατος, σπλήνα, λεμφικού συστήματος, ανοσοποιητικού συστήματος, γεννητικού συστήματος, οστών, νεύρων, μυών κ.λπ.

Χρήσεις

Ο Βιοσυντονισμός κατηγοριοποιείται  σε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ και ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ. Γίνεται μέσω εξειδικευμένων συσκευών με όλες τις πιστοποιήσεις CE και ISO 9001, αλλά και Ιατρικής κλάσης ΙΙa (κατηγοριοποίηση ιατρικής συσκευής: Article 103 of Regulation (EU) 2017/745 by the Medical Device Coordination Group).

Η λειτουργία των συσκευών αυτών, κατά βάση προσδιορίζει ή / και επαναφέρει επιβαρύνσεις σε ιστούς ή όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μόνο την επισήμανση διαταραχών ομοιόστασης με το «Full Check Up» που παρέχεται από την εταιρεία μας, ή ακόμα να προσθέσει και την θεραπευτική δυναμική του Βιοσυντονισμού σε προβλήματα που τυχόν επισημανθούν.

Διάγνωση

Με τη στοχευόμενη παροχή ηλεκτρομαγνητικού σήματος, μέσα από τους μεσημβρινούς του ανθρώπινου σώματος, λαμβάνει και μετρά τα ηλεκτρομαγνητικά σήματα που εκπέμπονται από συγκεκριμένους ιστούς και όργανα ενός ανθρώπου. Η συσκευή προσδιορίζει τα «ανώμαλα» σήματα, τα οποία πολλές φορές συνδέονται με μια νόσο.

Θεραπεία

Εάν επιλεχθεί από τον πελάτη, η συσκευή, πάντα μέσω Βιοσυντονισμού, μπορεί να κανονικοποιήσει αυτά τα «ανώμαλα» σήματα. Τα διορθωμένα αυτά σήματα αποστέλλονται πίσω στον οργανισμό για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
Δεν υπάρχουν ακόμη επιστημονικές μελέτες ότι ο Βιοσυντονισμός είναι ένας ακριβής δείκτης ιατρικών συνθηκών ή ασθενειών ή ότι μπορεί να παρέχει μια αποτελεσματική θεραπεία για οποιαδήποτε κατάσταση. Εντούτοις, ο Βιοσυντονισμός μπορεί να αποτελέσει μία συμπληρωματική μέθοδο διάγνωσης ή / και θεραπείας, τόσο στις εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές, όσο και στην δυτική ιατρική.

Εφαρμογές

Ο Βιοσυντονισμός εφαρμόζεται για τον έγκαιρο εντοπισμό αλλά και πρόληψη δυσκρασίας του οργανισμού.
Έχει θεαματικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις όπως:

 • Εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των οργάνων
 • Πρόγνωση δυσαρμονιών της ομοιόστασης του οργανισμού
 • Διατροφική Δυσανεξία
 • Αλλεργίες
 • Περιβαντολλογικές επιβαρύνσεις
 • Επάρκεια θρεπτικών ουσιών
 • Ομοιοπαθητικά σκευάσματα
 • Ανίχνευση βιταμινών
 • Ανίχνευση ιχνοστοιχείων και μετάλλων
 • Ανίχνευση ορμονών
 • Ανίχνευση ενζύμων
 • Ανίχνευση βακτηρίων, παρασίτων & μυκήτων κ.λπ.

Παρενέργειες

Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για παρενέργειες. Ωστόσο, δεδομένου ότι ο Βιοσυντονισμός είναι μια μη επεμβατική πρακτική, δεν αναμένεται να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη. Πρέπει να τονιστεί ότι στα 30 και πλέον χρόνια που χρησιμοποιείται παγκοσμίως, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές επιβαρύνσεις ή επιπλοκές σε ανθρώπους. Εξάλλου, πολλές σύγχρονες ιατρικής πρακτικής εξετάσεις που γίνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (δηλαδή με παροχή ηλεκτρομαγνητικού σήματος διαδερμικά, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτροεγγεφαλογράφημα κ.λπ.), δεν έχουν κατηγορηθεί για παρενέργειες.
Εγκυμοσύνη και θηλασμός: Δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση για τη χρήση του Βιοσυντονισμού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, οπότε συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση Βιοσυντονισμού από εγκύους. Αποφυγή της χρήσης Βιοσυντονισμού προτείνεται επίσης και σε ανθρώπους με προβλήματα του εγκεφάλου όπως επιληψία και Parkinson’s.

*Διαγιγνώσκω: προσδιορίζω σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις / συμπεραίνω
Λεξικό Ελληνικών Λέξεων και φράσεων, Κ.Ε.Χαλκιαδάκης, 2012, σελ 26, http://www.leksiko-ellinikon.gr

**Θεραπεύω (=ὑπηρετῶ, περιποιοῦμαι, φροντίζω). (Ἀπ’ το θεράπων = ὑπηρέτης, ἀκόλουθος. Συγγενικό με τό θρῆσκος. Γιά παράγωγα δές στό ρῆμα: θεραπεύω). Παράγωγα: θεραπεία (=ὑπηρεσία), θεράπαινα καί θεραπαινίς (=ὑπηρέτρια), θεράπευμα, θεραπευτέον, θεραπευτής, θεραπευτικός, θεραπευτός, ἀθεράπευτος, δυσθεράπευτος, εὐθεράπευτος. Ευάγγελος Μαντουλίδης, «Ετυμολογικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής», Εκδόσεις Μαντουλίδη, Μάϊος 2009, σελ 97

Συχνές Απορίες

Πώς γίνεται η εξέταση;

Η εξέταση γίνεται από ειδικό, πιστοποιημένο Φυσικοπαθητικό. Αφού πάρει ένα καλό ιστορικό, θα κρίνει ποια θεραπεία είναι εκείνη που θα ανακουφίσει τον θεραπευόμενο. Στη Vitascan, η εξέταση γίνεται από το Φυσικοπαθητικό-Ομοιοπαθητικό, Χρήστο Πασιόπουλο.

Πόσο διαρκεί η εξέταση;

Το πρώτο ραντεβού μπορεί να διαρκέσει απ΄1 έως 2 ώρες ανάλογα με την περίπτωση. Ο θεραπευτής θα πάρει ένα πολύ καλό ιατρικό ιστορικό και είναι πιθανό να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη θεραπεία, θα χρειαστεί από μισή ή μέχρι και 1 ώρα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες παιδιά, μωρά, γυναίκες και άντρες. Στη Vitascan η Φυσικοπαθητική πραγματοποιείται από τον πιστοποιημένο θεραπευτή Φυσικοπαθητικής Πασιόπουλο Χρήστο.